Login

Változás a tombolajátékok szabályozásánál

A Szerencsejáték Felügyelet felhívta a figyelmet, hogy több ponton is egyszerűsítette a tombolajátékok szabályozását a szerencsejáték törvény módosítása. Ez szerint a kibocsátható sorsjegyek legnagyobb összértéke 500 ezer forintról 2 millió forintra növekszik. Így a szervezők a jövőben 5000 darab vagy 2 millió forint összértékű sorsjegy kibocsátására jogosultak. Könnyítés továbbá az is, hogy közjegyző jelenléte nélkül lebonyolítható a játék. Ebben az esetben a szervező köteles a sorsolás lebonyolításáért felelős háromtagú sorsolási bizottságot kijelölni, amely a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel. Ennek hiányában a sorsolásról továbbra is közjegyzői okiratot kell kiállítani. A közlemény szerint a tombolajáték speciális jellege miatt az összes nyereményt át kell adni a rendezvényen jelen lévő játékosoknak, a sorsolás után nem maradhat tehát át nem vett nyeremény. A módosított szabályozás szerint egy bejelentés alapján kizárólag egy tombola-sorsolás szervezhető. Hírközlő eszköz útján a játék nem szervezhető, és a továbbiakban sem megengedett készpénz nyereményként történő kisorsolása. Változatlan feltétel az is, hogy a szervező a játék meghirdetése előtt legalább tíz nappal köteles azt bejelenteni a Szerencsejáték Felügyelethez. A szervezőnek továbbra is végelszámolást kell benyújtania a sorsolási eseménytől számított 150 napon belül, amelyhez egyúttal a sorsolásról készült jegyzőkönyvet is csatolnia kell. A módosításnak köszönhetően csökkennek a nevelési-oktatási intézmények és a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények rendezvényein lebonyolított tombolajátékokkal kapcsolatos adminisztrációs terhek. Az e körben megrendezett tombolajátékokra vonatkozó bejelentési és végelszámolási kötelezettség megszűnik, ha az érintett intézmények az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében és igazoltan a játékosok számára előzetesen meghirdetett karitatív célra fordítják. A könnyítés célja az, hogy ezek az intézmények kevesebb adminisztráció mellett tudjanak rendezvényeiken jótékonysági célból tombolajátékot szervezni.

Categories